Revista

Ca şi în cazul altor publicaţii regionale, revista „Suflet Oltenesc” a apărut în perioada interbelică, mai precis în anul 1927, din iniţiativa unui grup de profesori care au constituit în ianuarie, la Ştefăneşti-Vâlcea, asociaţia ”Tovărăşia folcloriştilor olteni”. Membrii acesteia, Teodor Bălăşel, I. I. Buligan-Delagorj, G. F. Ciauşanu, Constantin Ciobanu-Pleniţa, N. I. Dumitraşcu, Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa , Gh. Gh. Fierăscu, C. S. Nicolăescu-Plopşor, preocupaţi de identificarea şi valorificarea folclorului regional, au încercat să culeagă şi să publice cât mai multe texte folclorice, dar, totodată, au avut în vedere şi descrierea obiceiurilor specifice culturii tradiţionale din lumea rurală olteană. Revista a fost unul dintre cadrele potrivite unei asemenea activităţi, fiind editate 8 numere în anul 1927.

Suflet--nr4-2002

În 1991, odată cu constituirea Societăţii folcloriştilor şi etnografilor olteni (Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, Aurelian Popescu, Pavel Ciobanu, Ion Sandală, Gheorghe Deaconu, Nicolae Panea, Nichita Dragomir, Ion Bălosu), a fost reluată editarea revistei. Au apărut la început două numere la şapirograf; apoi încă trei numere (3/1997, 4/1998, 5/2001, format 24 pagini”. În continuarea vechii serii, revista cuprindea mai ales texte folclorice culese din diferite regiuni ale Olteniei, portrete ale unor folclorişti locali. Din colegiul redacţional făceau parte iniţial Gabriel Bratu, Cornel Bălosu, George Obrocea, la care s-au adăugat ulterior Nicolae Panea, Nicolae Dumitru (responsabilul celor trei numere din 1997,1998, 2001).

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net